Tổng hợp tài liệu tiếng Nhật

Tổng hợp tài liệu tiếng Nhật

Tài liệu JLPT N5

Nihongo Challenge. Kanji N4-5: Mega.co.nz / Mediafire

Danh sách từ vựng N5: Danh sách từ vựng tiếng Nhật N5

Tài liệu JLPT N4

Ngữ pháp N4 tiếng Việt: Mega.co.nz / Mediafire

Nihongo Challenge. Bunpo to yomu N4: Mega.co.nz / Mediafire

Nihongo Challenge. Kotoba N4: Mega.co.nz / Mediafire

Danh sách từ vựng N4: Danh sách từ vựng tiếng Nhật N4

50 bài Dokai N3-N4: Mega.co.nz / Mediafire

Tài liệu JLPT N3

JML.JLPT.N3_choukai_speed_master_CD_1: Mega.co.nz / Mediafire

JML.JLPT.N3_choukai_speed_master_CD_2: Mega.co.nz / Mediafire

JML.JLPT.N3.Choukai.Speed.Master.Book.PDF: Mega.co.nz / Mediafire

JML.JLPT.N3.Goi.Speed.Master: Mega.co.nz / Mediafire

JML.JLPT.Soumatome.N3.Kanji: Mega.co.nz / Mediafire

Somatome-Choukai-N3-Listening PDF: Mega.co.nz / Mediafire

Ngữ pháp sơ trung tổng hợp: Mega.co.nz / Mediafire

Danh sách từ vựng N3: Tổng hợp 1793 từ vựng tiếng Nhật N3

Ngữ pháp N3 tiếng Việt: Mega.co.nz / Mediafire

Danh sách ngữ pháp N3: Danh sách ngữ pháp N3 tiếng Nhật

Tài liệu JLPT N2

Danh sách từ vựng N2: Danh sách từ vựng N2 tiếng Nhật

New Approach Japanese Intermediate Course CD1: Mega.co.nz / Mediafire

New Approach Japanese Intermediate Course CD2: Mega.co.nz / Mediafire

Tài liệu JLPT N1

Danh sách 1945 từ Kanji: Danh sách 1945 từ Kanji

2000 Hán tự thường dùng: Mega.co.nz / Mediafire

Tài liệu học tiếng Nhật

Kanji Look and Learn: Mega.co.nz / Mediafire

Kanji Look and Learn Workbook Kaitou: Mega.co.nz / Mediafire

Kanji Look and Learn Workbook: Mega.co.nz / Mediafire

Mina no Nihongo: GoogleDrive

Danh sách 214 bộ thủ Kanji: 214 bộ thủ Hán tự

Từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề: Mega.co.nz / Mediafire

File Nghe Chuukyuu E Iko: Mega.co.nz / Mediafire

Minna Chuukyuu I: Mega.co.nz / Mediafire

Minna Chuukyuu II: Mega.co.nz / Mediafire

Nameraka Nihongo Kaiwa: Mega.co.nz / Mediafire

New Approach Japanese Pre-Advanced Course CD1: Mega.co.nz / Mediafire

New Approach Japanese Pre-Advanced Course CD2: Mega.co.nz / Mediafire

Bộ tài liệu Shin Nihongo: Link download tài liệu tiếng Nhật – Shin Nihongo

Thân, KanaYomi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62 /* */